• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Online

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Zebranie Sprawozdawcze Lubelskiego Oddziału PTG 2019

W dniu 21 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału PTG, podczas którego odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018. Zebranie poprzedziła prelekcja dra Grzegorza Gajka pt. „Himalaje dla każdego”, która zgromadziła bardzo liczne grono słuchaczy. Przybyli na nią zarówno stali bywalcy czwartkowych odczytów Oddziału, jak również młodzież licealna i studenci, zainteresowani możliwością odbycia pasjonującego wysokogórskiego trekkingu. Prelegent w niezwykle zajmujący sposób przedstawił swoją wyprawę do Nepalu, dokumentując ją szeregiem efektownych zdjęć. Udzielił także praktycznych wskazówek, jak szybko, łatwo i przyjemnie, a przy tym stosunkowo tanio można dostać się i wędrować po najwyższych górach świata.

Po prelekcji, członkowie PTG pozostali na Auli, by uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczym. Jego przewodniczącym został świeżo utytułowany doktor habilitowany Kol. Przemysław Mroczek, który sprawnie realizował kolejne zaplanowane punkty zebrania.

Na początku, Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTG, Kol. Andrzej Miszczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2018 r., zwracając szczególną uwagę na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia utworzenia PTG. Następnie, Kol. Elżbieta Kardaszewska zaprezentowała zestawienie finansów Oddziału w omawianym roku. Podsumowaniem tej części zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Kol. Renata Krukowska. Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych uchybień w działalności Zarządu Oddziału w 2018 r. i wnioskowała o jej zatwierdzenie, co nastąpiło przez aklamację.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący Zarządu zaprezentował plan pracy Oddziału na 2019 r., który de facto jest realizowany od stycznia tego roku. Obok serii już prowadzonych odczytów, przypomniał o dwóch wycieczkach tradycyjnie organizowanych przez Oddział w okresie letnim. Pierwsza z nich to 2-dniowy wyjazd krajowy w region środkowego Podlasia w czerwcu, zaś druga to 10-dniowa wycieczka zagraniczna do Izraela, przewidziana na wrzesień.
W dalszej części zebrania, Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyznanie Złotej Odznaki PTG Kol. Annie Bilik, która jest nie tylko wieloletnim, ale także bardzo aktywnym członkiem PTG, działającym przede wszystkim w Klubie Polarnym, ale także w Oddziale Lubelskim, jak i w Zarządzie Głównym PTG. Wniosek o odznaczenie został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ostatnim zaplanowanym punktem zebrania był wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTG. Jednak ze względu na brak informacji odnośnie do terminu i miejsca Zgromadzenia, Przewodniczący Kol. Andrzej Miszczuk zaproponował, żeby wybór delegatów został przesunięty do momentu, gdy będą już znane szczegóły spotkania. Ponadto zasugerował, żeby wskazaniem delegatów zajął się – jak we wcześniejszych latach – Zarząd Oddziału, co zostało jednomyślnie przegłosowane przez obecnych na sali. Po zrealizowaniu tego punktu, ze względu na brak wolnych wniosków ze strony uczestników zebrania, jego Przewodniczący Kol. Przemysław Mroczek podziękował wszystkim członkom Oddziału za obecność i zakończył zebranie sprawozdawcze.

 • Sprawozdanie 2019 1
 • Sprawozdanie 2019 2
 • Sprawozdanie 2019 3
 • Sprawozdanie 2019 5
 • Sprawozdanie 2019 6
 • Sprawozdanie 2019 7
 • Sprawozdanie 2019 8
 • Sprawozdanie 2019 9

Fot. M. Flaga

 

fb 200

Polecane wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł 2020

Wystawa fotografii "Oblicza mokradeł"

30.01.2020 r. godz. 17.00-17.15 (przed odczytem PTG)
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS


62. Zjazd PTG

Geografia - jedność w różnorodności

18-20.06.2020 r. 

UWr | Wrocław